Vill ni miljödiplomera er verksamhet?

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning.

Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge. Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

För att miljödiplomera din verksamhet tar du kontakt med en godkänd utfärdare som hjälper i i införandet av miljöledningssystemet. För att bli miljödiplomerad måste din verksamhet revideras av en godkänd Svensk Miljöbasrevisor.

Här kan du se de olika rollerna som Svensk Miljöbas, utfärdare och revisorer har.
Länk till Roller och ansvar

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i att:

  • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
  • planera och genomföra miljöförbättringar
  • utbilda medarbetarna
  • följa upp och förbättra miljöarbetet

Kontakta en godkänd utfärdare

För att kunna miljödiplomera verksamheten ska en godkänd utfärdare anlitas. Miljödiplomeringen bygger på ett samarbete mellan verksamheten och någon av de medlemmar i föreningen Svensk Miljöbas som är utfärdare. De utfärdare som godkänts av föreningen har beprövade metoder och flera års erfarenhet av att stödja företag och andra organisatoner att införa Svensk Miljöbas. De har ochså rätt att utfärda miljödiplom.

Har ni frågor om miljödiplomeringen är det bara att ta kontakt med styrelsen eller någon av de godkända utfärdarna.

Miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Skillnaderna jämfört med ISO 14001/EMAS är bland annat lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

Likheterna underlättar om verksamheten vill gå vidare mot en ISO 14001 certifiering eller en EMAS registrering.

» Svensk Miljöbas kravstandard

Uppdaterad 2014-06-03