Föreningens styrelse

Ordförande
Annika Johansson - Miljöstegen i Stockholm ekonomisk förening
annika.johansson@miljostegen.se
Tfn: 0707-912 890

Vice ordförande, webb- och dokumentansvarig
Ellinor Avsan - Sustema AB
ellinor.avsan@sustema.se
Tfn: 0760-50 11 91

Sekreterare
Michelle Johansson DEKRA Industrial AB
michelle.johansson@dekra.com
Tfn: 010-455 14 19

Ledamot och kassör
Gregor Hackman - Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
gregor.hackman@srmh.se
Tfn: 08-578 66 302

Ledamot och representant i revisionsrådet
Kristian Hellström - Örebro kommun
kristian.hellstrom@orebro.se
Tfn:019-21 14 68

Ledamot
Hanna Berggren - SEE U Halmstad
hanna.berggren@seeu.se
Tfn: 0737-082 582

Ledamot och representant i revisionsrådet
Elin Lundin - Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
elin.lundin@miljo.goteborg.se
Tfn: 031-368 37 66

Föreningens revisionsråd

Länk till revisionsråd

Uppdaterad 2016-04-14